Login

Register

Login

Register

نقش بزرگسالان در خانواده

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

این مداخله با مرکزیت خانواده برای افزایش فرایند حفاظتی و رقابت‌های خود تعدیلی جهت کاهش و ترک مصرف شدید الکل و دیگر دخانیات طراحی‌شده است. به‌طورکلی برتری مدارک و شواهد حاصل، نشان می‌دهد که این پروژه تا حد زیادی در کاهش و ترک مصرف الکل و دخانیات و دیگر رفتارها ناهنجار در میان شرکت‌کنندگان داشته است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Adults in theMaking
 • کشور: آمریکا
 • سال: 2010
 • مخاطبان: نوجوانان
 • نهادهای همکار: مردم
 • سطح ساست گذاری: روستا و حاشیه
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: برای هر خانواده 100$
 • نوع مداخله آموزشی - پیشگیرانه
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - سازمان بهزیستی- ستاد مبارزه با مواد مخدر

پرکتیس های مشابه