Login

Register

Login

Register

فقرزدایی روستایی در چین

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

در سال ۲۰۱۳، ‘شی جین پینگ’ رییس جمهوری چین از روستای کوچک «شی‌با‌دونگ»  بازدید کرد و کارشناسان و مقامات نیز راهبرد فقرزدایی این روستا را بر اساس وضعیت بومی آن طراحی کردند. این روستا یک روستای بسیار فقیر بود و مقامات دولت با جمع بندی تجربیات گذشته تصمیم گرفتند برای فقرزدایی، در گام نخست روستاییان را به کشت میوه «کیوی» تشویق کنند. درامد روستائیان چنان پایین بود که دولت هر سال سه هزار یوان برای خانوارهای فقیر و هزار و پانصد یوان هم برای خانوارهای غیر فقیر، کمک مالی در نظر گرفته بود.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی -
 • کشور: چین
 • سال: 2013
 • مخاطبان: مردم روستا
 • نهادهای همکار: دولت
 • سطح ساست گذاری: روستایی
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله حمایت های مالی - سیاست گذاری - مشاوره
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

پرکتیس های مشابه