Login

Register

Login

Register

صعود پرندگان مهاجر

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

این پروژه با مشارکت چند کشور به منظور حفاظت از پرنده های مهاجر به عنوان یک ذخیره زیست محیطی و حیاتی انجام شده است.فعالیتهای این پروژه در بخشهای شکار، کشاورزی، توریسم، انرژی و زباله که باعث آسیب به پرندگان می شود یا زیست گاه های آنها را به خظر می اندازد می باشد.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی The Migratory Soaring Birds (MSB) project
 • کشور: سایر - سودان - مصر
 • سال: -
 • مخاطبان: پرنده های مهاجر،مردم و ...
 • نهادهای همکار: دولت، سمن ها
 • سطح ساست گذاری: جهانی
 • افق زمانی طرح: بلند مدت
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله اقدامات فنی و اجرایی
 • موفقیت: امیدوار کننده
 • نهاد مربوطه: سازمان حفاظت از محیط زیست

پرکتیس های مشابه