Login

Register

Login

Register

رویکرد تقویت جامعه جوانان

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

انجمن رویکردهای تقویتی نوجوانان (A-CRA) یک انجمن مداخله رفتاری است که باهدف اصلاح افراد مصرف‌کننده مواد مخدر و مشروبات الکلی سعی در جایگزین کردن جامعه آسیب‌پذیر با یک جامعه سالم و موفق را دارد. این انجمن حاصل مدل‌های زیست‌محیطی جوامعی است که باور دارند مسیر رفتار و زندگی افراد هر جامعه حاصل فعالیت نظام‌های اجتماعی خاص بر آن‌هاست. میزان پرهیز از مصرف دخانیات طی این پروژه به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت که در نتایج به‌تفصیل بازگو می‌شوند. هدف این انجمن درواقع، حذف و جمع‌آوری نوجوانان از محیط‌های مخرب و آسیب‌پذیر ازجمله زندگی در خیابان‌ها با افراد مصرف‌کننده مواد مخدر و قرار دادن آن‌ها در موقعیت‌های سالم و ایمن زندگی است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Adolescent Community Reinforcement Approach
 • کشور: آمریکا
 • سال: 2006
 • مخاطبان: نوجوانان، جوانان درگیر اعتیاد
 • نهادهای همکار: مردم
 • سطح ساست گذاری: شهری،روستایی
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله آموزشی - درمانی
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: -

پرکتیس های مشابه