Login

Register

Login

Register

درمان چند بعدی اورگان برای نوجوانان با مشکلات رفتاری

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

برنامه درمانی اورگان (،TFCO2) به عنوان یک جایگزین برای مراقبت های نهادی، خانگی یا گروهی از نوجوانان باتاریخچه رفتار های شدید بزهکارانه ایجاد شده است. دراغلب جوامع، این نوجوانان قبل از حبس شدن در زندان تحت مراقبت های خارج از خانه قرار دارند که معمولا، نوعی خانه یا کلبه های گروهی در یک محوطه سازمانی بزرگتر است، که در آن جوانان با دیگران زندگی می کنند که مشکلات و وقایع مشابهی دارند. در برنامه درمانی TFCOمراقبت ها غیر محدود کننده است. برنامه TFCOارزان تر از برنامه مراقبت های نهادی، خانگی یا گروهی است

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Treatment Foster Care Oregon
 • کشور: آمریکا - انگلیس - سوئد
 • سال: -
 • مخاطبان: نوجوانان
 • نهادهای همکار: جامعه، والدین، مدارس
 • سطح ساست گذاری: کشوری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله آموزشی
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

پرکتیس های مشابه