Login

Register

Login

Register

درمان از طریق دلبستگی به خانواده

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

درمان از طریق دلبستگی به خانواده (ABFT) مبتنی بر این باور است که روابط قوی درون خانواده می تواند سپری باشد در برابر خطر افسردگی یا خودکشی نوجوانان و در روند بهبود آن ها کمک کننده است. ABFT یک مدل روان درمانی است که پایه آن، نظریه دلبستگی است. نظریه دلبستگی نشان می دهد که هنگامی که والدین مسئولیت پذیر و محافظ هستند، کودکان احساسات سالم نسبت به خود دارند همچنین باعث احساساتی همچون، احساس اعتماد به دیگران، تمایل به نظم و قانون و مستقل شدن نیز می شود. فقدان تعلق به خانواده می تواند باعث افزایش خطر آسیب های روانی شود. با این حال، نظریه دلبستگی اثبات می کند که فقدان تعلق قابل بازیابی و اصلاح پذیر است و بنابراین کودکان می توانند منابع خارجی و داخلی را برای ارتقای سلامت روانی به دست آورند.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Attachment-Based Family Theapy
 • کشور: آمریکا
 • سال: -
 • مخاطبان: نوجوانان
 • نهادهای همکار: والدین
 • سطح ساست گذاری: شهری، حاشیه شهرها
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله آموزشی - درمانی - مشاوره
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان

پرکتیس های مشابه