Login

Register

Login

Register

حمایت مثبت خانواده

0 نظر
0
1,000 تومان

1,000 تومان

این پروژه یک برنامه چندمرحله‌ای مداخله با مرکزیت خانواده است که جامعه هدف آن، کودکان و نوجوانان درخطر آسیب‌های رفتاری و مصرف دخانیات است. درنتیجه این پروژه، کاهش قابل‌توجهی در مصرف دانش‌آموزان از دخانیات گزارش‌شده است و همچنین رفتارهای ضداجتماعی آن‌ها و درنتیجه میزان بازداشت آن‌ها نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Positive Familysupport
 • کشور: آمریکا
 • سال: 2007
 • مخاطبان: نوجوانان، بزرگسالان
 • نهادهای همکار: مردم، مدارس
 • سطح ساست گذاری: شهری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: 23.600 $
 • نوع مداخله آموزشی - پیشگیرانه - درمانی
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - سازمان بهزیستی- ستاد مبارزه با مواد مخدر

پرکتیس های مشابه