Login

Register

Login

Register

تغییر رفتار مصرف کنندگان اسپانیایی

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

در سال ۱۹۹۵، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر، کمبود آب و خشکسالی گسترده اسپانیا را احساس کردند. این نشان دهنده نیاز به تغییر رفتار در استفاده از آب بود. زاراگوزا، واقع در شمال اسپانیا، در اوایل سال ۱۹۹۷ پروژه آبرسانی شهر خود را با هدف تغییر رفتار مردم در فرایند هدر رفت آب و افزایش بهره وری به اجرا کرد. هدف بلندپروازانه صرفه جویی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ متر مکعب مصرف آب خانگی در یک سال تعیین و به دست آمد. این پروژه نشان داده است که با استفاده از رویکرد ارزان قیمت، سریع، زیست محیطی و رقابتی صرفه جویی آب امکان پذیر است.
این پروژه از یک رویکرد مشارکتی استفاده کرد و بودجه آن از منابع مختلفی به دست آمد. برنامهLIFE اروپا ۴۶٪ بودجه را فراهم کرد. بقیه توسط شورای شهر زاراگوزا (۱۷٪)، دولت منطقه ای آراگون (۱۷٪)، Ibercaja (12٪)، چهار شرکت (۶٪) و مؤسسه Ecologia y Desarollo (2٪) ارائه شده است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Behavioral Change Initiative
 • کشور: اسپانیا
 • سال: 1997
 • مخاطبان: مردم و سیاست گذاران
 • نهادهای همکار: شورای شهر زاراگوزا
 • سطح ساست گذاری: منطقه ای
 • افق زمانی طرح: میان مدت
 • بودجه طرح: 165 میلیون دلار
 • نوع مداخله -
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: وزارت نیرو - سازمان حفاظت از محیط زیست

پرکتیس های مشابه