Login

Register

Login

Register

تبدیل یا توسعه پروژه زهر ماری رو ترک کن!

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

با توجه به آنکه نتایج گرفته‌شده از برنامه زهرماری رو ترک کن!» که پیش‌تر در آلمان اجراشده بود به حد قابل‌قبول نرسید و برخلاف جذب افراد و ایجاد انگیزه پیشگیرانه در آن‌ها، خلاف انتظار، آن‌ها را از برنامه دور کرده و اثر مثبتی از خود در جامعه به‌جای نگذاشته بود؛ پیشنهاد ایجاد تغییراتی در این پروژه از طرف مرکز فدرالی آموزش سلامت مطرح شد که جلسات را جذاب‌تر و فراگیرتر کرد. با توجه به آمارگرفته شده تاکنون از وضعیت این طرح و مقایسه آن با طرح قبلی مشاهده‌شده که افراد بیشتری تمایل به شرکت در این پروژه داشته و اثرات مثبتی نیز از آن‌ها گرفته‌اند.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Transfer of Quit the Shit
 • کشور: آلمان
 • سال: 2006
 • مخاطبان: تمام افراد جامعه
 • نهادهای همکار: مردم،مرکز فدرالی
 • سطح ساست گذاری: کشوری، شهری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله آموزشی - پیشگیرانه
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - سازمان بهزیستی- ستاد مبارزه با مواد مخدر

پرکتیس های مشابه