Login

Register

Login

Register

برنامه ی فعالیت مثبت

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

این برنامه طراحی شده است که تا شرایط نوجوانان را از نظر شخصیتی، رفتاری و تحصیلی بهتر کند، این برنامه می‌تواند در میان مدارس، خانواده‌ها و انجمن‌ها استفاده شود. این برنامه به عنوان یک برنامه‌ی موثر شناخته شده است. دانش آموزان تحت درمان، نسبت به سایر افراد ، کمتر مواد مصرف کرده‌اند، مشکلات رفتاری کمتری داشته‌اند و رفتار خشن کمتری داشته‌اند. به واسطه‌ی این طرح ۴۱ درصد رفتارهای زورگویانه کاهش یافته است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی The Positive Action
 • کشور: آمریکا
 • سال: 1973
 • مخاطبان: کودکان،نوجوانان
 • نهادهای همکار: مردم
 • سطح ساست گذاری: کشوری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله آموزشی - پیشگیرانه
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - وزارت تعاون، ار ك و رفاه اجتماعي

پرکتیس های مشابه