Login

Register

Login

Register

برنامه مقاومت در برابر حمله جنسی (کانادا)

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

این یک کارگاه آموزشی – مهارتی برای دانشجویان سال اول زن در دانشگاه های کانادا است. این برنامه به منظور آموزش زنان جوان به منظور تشخیص خطر، غلبه بر موانع تشخیص خطر و مشارکت در دفاع از خود برای کاهش خطر تجاوز جنسی طراحی شده است. این برنامه موثر است. این برنامه به طور قابل توجهی خطر تجاوز را کاهش داده است

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Enhanced Access, Acknowledge, Act Sexual Assault Resistance Program
 • کشور: کانادا
 • سال: 2010
 • مخاطبان: زنان
 • نهادهای همکار: دولت
 • سطح ساست گذاری: کشوری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: 3660 دلار
 • نوع مداخله آموزشی - مشاوره
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور,ناجا

پرکتیس های مشابه