Login

Register

Login

Register

برنامه مربی- شاگرد در آلمان

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

این، یک برنامه آموزشی برای کودکان محروم مدرسه ابتدایی است که قصد دارد تا آن ها را در محیط اجتماعی خود توانمند سازد و از طریق ارتباط با یک مربی بزرگسال مهارت های جدید کسب کند. يافته ها نشان می دهد که بهبودی معناداری در رفتار اجتماعی کودکانی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند در مقايسه با کودکان گروه کنترل وجود دارد.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Baloo and You
 • کشور: آلمان
 • سال: -
 • مخاطبان: کودکان و نوجوانان
 • نهادهای همکار: والدین
 • سطح ساست گذاری: شهری، حاشیه شهرها
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله درمانی - مشاوره
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان

پرکتیس های مشابه