Login

Register

Login

Register

بررسی های قانونی در موارد حمله جنسی

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

پرستاران حمله جنسی (SANEs) پرستاران واجد شرایطی هستند که برای جمع آوری شواهد قانونی در موارد تجاوز جنسی (بزرگسالان و کودکان) آموزش دیده اند. این افراد همچنین ممکن است در کشورهایی نظیر انگلستان به عنوان پرستاران قانونی (FNEs) شناخته شوند.

در این موارد، پرستاران به جای پزشکان، شواهد و مدارک معاینه های پزشکی قانونی (یعنی کیت های تجاوز جنسی) قربانیان تجاوز جنسی را جمع آوری و بررسی می کنند. هدف فراهم نمودن درمان ایمن و حفظ حریم خصوصی از طریق مراقبت های بهداشتی و خدمات مشاوره، جمع اوری مدارک، اجرا قانون و پیگیری های بعدی است

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) Program - Multisite
 • کشور: آمریکا
 • سال: -
 • مخاطبان: زنان و کودکان
 • نهادهای همکار: دولت
 • سطح ساست گذاری: شهری، حاشیه شهر ها
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله درمانی - مراقبت های بهداشتی - مشاوره
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور, ناجا

پرکتیس های مشابه