Login

Register

Login

Register

باشگاه های اوقات فراغت در دانمارک

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

در کشور دانمارک آمار بزهکاری و خلاف در بین نوجوانان و جوانان پایین و تحت کنترل است و درصد بسیار کمی از جوانان دانمارکی به مسیرهای پرسنگلاخ و پرهزینه خلاف و بزهکاری کشیده می شوند. یکی از مهم ترین دلایل این مساله وجود نوعی باشگاه خاص در دانمارک هست که در ادامه و به تفصیل درباره آن و نحوه فعالیت باشگاه و تاثیر آن بر کاستن از آمار بزهکاری نوجوانان و جوانان توضیح داده خواهد شد. در دانمارک هزاران “باشگاه اوقات فراغت” کودکان، نوجوانان و جوانان مشغول به کار هستند. باشگاه های اوقات فراغت در کل کشورهای اروپای غربی سابق و کشورهای اسکاندیناوی با سابقه ای بیش از صدوهفتاد سال مشغول به کار هستند. این باشگا هها تقریبا در همه محله ها پیدا میشوند و بزرگ ترین هدف آنها مقابله با هدر و هرز نرفتن استعداد کودکان، نوجوانان و کاستن از آمار بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی -
 • کشور: دانمارک
 • سال: -
 • مخاطبان: کودکان، نوجوانان، جوانان
 • نهادهای همکار: جامعه، والدین، مدارس
 • سطح ساست گذاری: کشوری
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله پیشگیرانه - سیاست گذاری
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور - زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي - وزارت ورزش و جوانان

پرکتیس های مشابه