Login

Register

Login

Register

آماده کردن زندانیان برای آزادی

0 نظر
nan
1,000 تومان

1,000 تومان

هدف کلی این برنامه، کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان و بهبود فرایند انتقال زندانیان به جامعه بود. این برنامه از دو فاز تشکیل شده است:

 • فاز ۱ به زندانیان خدمات و برنامه هایی درون زندان ارائه می شود تا آنها را برای انتشار آماده کند.
 • فاز ۲ حداکثر تا ۱۲ ماه بعد از آزادی به آن ها خدماتی درون جامعه ارائه می کند.

این برنامه موفق امیز بوده است. شرکت کنندگان در برنامه دارای ۱۰ درصد احتمال بازگشت دوباره به زندان را داشتند، در صورتی که این مقدار برای گروه کنترل ۳۴ درصد است. این برنامه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در پنسیلوانیا اجرا شده است.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

شناسنامه پرکتیس

 • عنوان اصلی Alleghny County (Penn.) JailBased Reetry Specialist Program
 • کشور: آمریکا
 • سال: 2010
 • مخاطبان: مردم
 • نهادهای همکار: دولت
 • سطح ساست گذاری: شهری، حاشیه شهرها
 • افق زمانی طرح: -
 • بودجه طرح: -
 • نوع مداخله اقدامات فرهنگی - حمایت های مالی - سیاست گذاری
 • موفقیت: بسیار موفق
 • نهاد مربوطه: سازمان امور اجتماعی کشور,قوه قضاییه,سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

پرکتیس های مشابه