Login

Register

Login

Register

فیلتر های اعمال شده

 • دسته بندی ها: زیست محیطی
 • هفتمین برنامه عمل برای محیط زیست

  اتحادیه اروپا

  در دهه های گذشته، اتحادیه اروپا طیف وسیعی از قوانین زیست محیطی را اجرا کرده است. در نتیجه، آلودگی هوا، آب و خاک به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. قوانین استفاده از مواد شیمیایی بروز شده است و استفاده از بسیاری از مواد سمی و خطرناک محدود شده است. ...
  میزان موفقیت: بسیار موفق
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی
  دسته بندی: زیست محیطی
  سال: 2005