Login

Register

Login

Register

فیلتر های اعمال شده

 • دسته بندی ها: آلودگی هوا
 • پروژه مدیریت کیفیت هوا در مقیاس شهری

  ویتنام

  اقدامات این برنامه شامل بهبود شبکه نمایش کیفیت هوا، شناسایی منابع انتشار آلاینده ها و ایجاد قوانین و مقررات مربوط به بهبود کیفیت هوا و استفاده از کمیته های مردمی برای این اقدامات است. همچنین آموزش، آگاهی رسانی و ظرفیت سازی از دیگر اقدامات این برنامه است. ...
  میزان موفقیت: بسیار موفق
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی - قانونی
  دسته بندی: آلودگی هوا - زیست محیطی
  سال: 2014
 • جلوگیری و کنترل آلودگی هوا

  چین

  فعالیتهای این برنامه در چهارحوزه است: حوزه یکم، کنترل جامع واحدهای صنعتی و کاهش انتشار آلاینده های چندگانه (SO2، NOx و PM2.5 ) از بخش های کلیدی صنعتی. حوزه دوم، کنترل آلودگی منطقه و کنترل گرد وغبار. حوزه سوم، جلوگیری و جلوگیری از انتشار آلاینده ها از منابع متحرک. حوزه چهارم، ایجاد سامانه های نظارت و هشدار و ابزارهای برنامه ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: پیشگیرانه
  دسته بندی: آلودگی هوا - بازیافت زباله - زیست محیطی
  سال: 2016
 • حمل و نقل پایدار

  مصر

  هدف کلی این پروژه کاهش رشد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل و نقل در مصر است هم چنین کاهش ترافیک و شلوغی از طریق گسترش حمل و نقل عمومی، ترویج استفاده از دوچرخه، آموزش و ظرفیت سازی و... از اهداف فرعی پروژه است. با افزایش نقش حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری کاهش سفرهای ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی - سیاست گذاری
  دسته بندی: آلودگی هوا - زیست محیطی
  سال: 2009
 • صعود پرندگان مهاجر

  سایر - سودان - مصر

  این پروژه با مشارکت چند کشور به منظور حفاظت از پرنده های مهاجر به عنوان یک ذخیره زیست محیطی و حیاتی انجام شده است.فعالیتهای این پروژه در بخشهای شکار، کشاورزی، توریسم، انرژی و زباله که باعث آسیب به پرندگان می شود یا زیست گاه های آنها را به خظر می اندازد می باشد. ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی
  دسته بندی: آلودگی هوا - زیست محیطی
  سال: -