Login

Register

Login

Register

فیلتر های اعمال شده

 • کشور: مصر
 • بهره وری انرژی در صنعت

  مصر

  این پروژه با تدوین استانداردهای مدیریت وسیاستهای بهره وری انرژی ، آموزش و ظرفیت سازی و انجام پروژه های افزایش بازدهی در صنایع مصر بر اساس رویکرد جامع کار می کند. ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: آموزشی - اقدامات فنی و اجرایی - قانونی
  دسته بندی: زیست محیطی
  سال: 2013
 • ترویج نوآوری و بهترین شیوه های حفاظت از آب

  تونس - مصر

  این پروژه به معرفی بهترین روشها(best practices) و نوآوری ها در زمینه حفاظت از منابع آبی از طریق تزریق دوباره آبهای تصفیه شده به شبکه مصرف، در مناطق ساحلی خاورمیانه پرداخته است و پروژه هایی از کشورهای مصر، تونس، ایتالیا معرفی شده است. هدف کلی پروژه نشان دادن و ترویج سیاست ها و شیوه¬های محیط زیستی مدیریت پایدار آب در ...
  میزان موفقیت: بسیار موفق
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی
  دسته بندی: زیست محیطی
  سال: -
 • حمل و نقل پایدار

  مصر

  هدف کلی این پروژه کاهش رشد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل و نقل در مصر است هم چنین کاهش ترافیک و شلوغی از طریق گسترش حمل و نقل عمومی، ترویج استفاده از دوچرخه، آموزش و ظرفیت سازی و... از اهداف فرعی پروژه است. با افزایش نقش حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری کاهش سفرهای ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی - سیاست گذاری
  دسته بندی: آلودگی هوا - زیست محیطی
  سال: 2009
 • صعود پرندگان مهاجر

  سایر - سودان - مصر

  این پروژه با مشارکت چند کشور به منظور حفاظت از پرنده های مهاجر به عنوان یک ذخیره زیست محیطی و حیاتی انجام شده است.فعالیتهای این پروژه در بخشهای شکار، کشاورزی، توریسم، انرژی و زباله که باعث آسیب به پرندگان می شود یا زیست گاه های آنها را به خظر می اندازد می باشد. ...
  میزان موفقیت: امیدوار کننده
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی
  دسته بندی: آلودگی هوا - زیست محیطی
  سال: -