Login

Register

Login

Register

فیلتر های اعمال شده

 • کشور: آفریقای جنوبی
 • داده های ماهواره ای برای کمک به بهره وری مصرف

  آفریقای جنوبی

  کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب شیرین در آفریقای جنوبی با استفده از حدود 43٪ از منابع آب موجود در استان کیپ غربی است. در این منطقه، به طور متوسط برای آبیاری میوه های مرکبات و انگور تقریبا 7 تا 11 هزار متر مکعب در هکتار در سال آب مصرف کنند. FruitLook یک پورتال وب باز است. این سرویس به طور ...
  میزان موفقیت: بسیار موفق
  نوع مداخله: اقدامات فنی و اجرایی
  دسته بندی: کمبود آب - زیست محیطی
  سال: 2014